Asiakaspalaute

Hyvä asiakkaamme / yhteistyökumppanimme!

Toimintaa kehittääksemme tarvitsemme Teiltä palautetta siitä, miten yhteistyömme on sujunut. Pyydämme, että vastaatte muutamiin alla oleviin kysymyksiin. Kiitos yhteistyöstänne!

Palvelu

Palvelu, jonka saitte...?

oli asiantuntevaa?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

oli ystävällistä ja miellyttävää?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

pysyi sovitussa aikataulussa?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

täytti odotuksenne?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

Yritys

Yrityksemme on...?

mukava yhteistyökumppani?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

helposti tavoitettavissa?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

innovatiivinen?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

yhteistyökumppanina suosittelemisen arvoinen?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

Tuote

Saamanne tuote tai palvelu...?

vastasi tarpeitanne?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

oli odotuksienne mukainen?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

oli hintansa arvoinen?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

oli laadukas?
 täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

Kehittämiskohteet

Mitä voisimme tehdä paremmin?

Vapaa palaute

Kerrottehan tähän vapaasti mielipiteenne palvelustamme ja yrityksestämme!

Taustatietoja

Yhteystiedot

Toivomme, että ilmoitatte nimenne ja yhteystietonne, jotta voimme tarvittaessa
ottaa Teihin yhteyttä. Voitte antaa palautteenne myös nimettömänä.

Nimi

Sähköposti

Edustamanne yritys/organisaatio

Lisätietoja

Projektitiedot

Projektitietojen perusteella voimme kohdentaa palautteenne.

Toimeksiannon kohde/projektinimi

Hankeen nimi/tehty työ/saatu palvelu

Mikä oli asemanne hankkeessa?
 tilaaja tilan käyttäjä (vuokralainen, osakas, käyttäjä jne.) tekninen edustaja, mikä? yhteistyökumppani muu, mikä?

Yhteyshenkilömme

Lisätietoja