RAKENTAMISEN LAADUNVALVONTA

Rakennusvalvonnalla varmistetaan, että  rakentamisen laatu säilyy jokaisessa työvaiheessa. Samalla taataan, että asiakas voi olla tyytyväinen lopputulokseen. Insinööri Studio tarjoaa kattavaa taloteknistä asiantuntijavalvontaa.

PUHTAUSTASON KONSULTOINTI

Puhtaustarkastusten tehtävänä on valvoa  työmaan rakennusaikaista puhtautta ja töiden valmistuttua varmistaa, että tilat ja järjestelmät ovat riittävän puhtaita käyttöön otettaviksi.

TALOTEKNINEN VALVONTA

Sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa tulee valvoa, että taloteknisten järjestelmien, kuten LVI- ja sähköjärjestelmien, toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, kustannukset pitävät ja laatu säilyy. Valvoja toimii tilaajan edunvalvojana koko hankkeen läpi aina suunnittelusta toteutukseen.

YHTEYSTIEDOT

Kerromme mielellämme lisää itsestämme.
Otathan reilusti yhteyttä.