Sähkösuunnittelu

Modernin sähkö- ja tietojärjestelmän tavoitteena on olla käyttökohteeseensa sopiva, määräysten ja vaatimusten mukainen, taloudellinen, turvallinen, toimintavarma, joustava sekä tietysti asiakkaan erityisvaatimukset huomioon ottava järjestelmä.

Sähkösuunnittelussa tulee huomioida sähköjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden lisäksi sähköistysratkaisujen vaikutukset mm. tilojen käyttömukavuuteen, rakennusten toimivuuteen, sisäilmastoon ja energiatalouteen sekä ymmärtää rakennusten teknisten järjestelmien toimintaa kokonaisuutena.

Asiantuntemuksemme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki suunnitteluun ja projektinhoitoon liittyvät palvelut. Erityisenä vahvuutenamme on motivoituneen henkilökuntamme vankka ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus sekä nykyaikaiset laitteet ja moderni ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa viihdytään.

Tarjoamme mm. seuraavia sähköteknisiä palveluita:

 • sähkökonsultointi
 • sähkö- ja teletekninen suunnittelu
 • asiantuntijavalvonta
 • teollisuuden jakelut
 • teollisuuden kunnossapito- ja projektisuunnittelu
 • turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelu
 • paloilmoitinjärjestelmät
 • sairaala- ja lääkintätilojen suunnittelu

  Referenssit

  Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme. Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista mm. liike- ja toimistorakentamisen, teollisuuden, satamarakentamisen, terveydenhuollon, sosiaalialan ja asuntotuotannon uudis- ja korjausrakentamishankkeissa ja ylläpidossa. Erityisosaamisalueinamme voidaan pitää mm. satamasähköistystä, liikerakentamista ja teknistä palontorjuntaa.
  Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

  Yhteystiedot

  Otathan reilusti yhteyttä. Sähköhenkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä.