Palvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisesti kaikki arkkitehti-, LVIA- ja sähkösuunnitteluun ja -konsultointiin sekä projektinhoitoon liittyvät palvelut. Rakentamisen Palvelut -osastomme on erikoistunut sisäilmasto- ja ilmanvaihtotutkimuksiin ja -konsultointiin sekä rakennusteknisiin tutkimuksiin, konsultointiin, rakennuttamiseen ja valvontaan, kuntoarvioihin ja -kartoituksiin, kosteusvauriokartoituksiin ja näihin liittyviin palveluihin.

Palveluitamme on esitelty tarkemmin toimialakohtaisilla sivuilla.

Sisäilmastopalvelut

Sisäilmastopalveluissa omaamme pitkäaikaisen kokemuksen ja kattavan asiantuntemuksen aina tutkimuksesta korjaussuunnitteluun. Asiantuntemuksemme kattaa myös mm. erilaisten hankkeiden ohjaamisen, tiedottamisen sekä korjausten onnistumisen ...
Lue Lisää

LVI-suunnittelu

Nykyaikainen LVI-järjestelmä on hieno tekninen kokonaisuus. LVI-järjestelmän tavoitteena on mm. pyrkiä täyttämään ja ylläpitämään tiloille kulloinkin asetetut olosuhdetavoitteet. Tavoitteisiin päästään ...
Lue Lisää

Sähkösuunnittelu

Modernin sähkö- ja tietojärjestelmän tavoitteena on olla käyttökohteeseensa sopiva, määräysten ja vaatimusten mukainen, taloudellinen, turvallinen, toimintavarma, joustava sekä tietysti asiakkaan ...
Lue Lisää

Rakentamisen palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme kattavat rakennustekniset tutkimus- ja näytteenottopalvelut, rakennusteknisen konsultoinnin ja suunnittelun sekä erilaiset kuntoarvio- ja kartoituspalvelut. Sisäilmastoprojekteihin kuuluvana ja korjaussuunnittelun ...
Lue Lisää

Rakennuttaminen

Onnistunut rakennusprojektin tai -hankkeen hallinta ja läpivienti edellyttää kokemusta, laaja-alaista näkemystä, ammattitaitoa ja monipuolista osaamista - vahvuuksia, joita tarjoamme käyttöönne. Toteutamme ...
Lue Lisää

Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu

Tarjoamme laadukasta rakennus-, arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelua sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Näkemystämme ja kokemustamme hyödynnetään niin julkisten kuin yksityisten rakennusten suunnittelussa ...
Lue Lisää