Sisäilmastopalvelut

Sisäilmastopalveluissa omaamme pitkäaikaisen kokemuksen ja kattavan asiantuntemuksen aina tutkimuksesta korjaussuunnitteluun. Asiantuntemuksemme kattaa myös mm. erilaisten hankkeiden ohjaamisen, tiedottamisen sekä korjausten onnistumisen seurannan.

Tarjoamme sisäilmaston palveluita käyttöönne mm. seuraavasti:

 • sisäilmasto- ja ilmanvaihtotutkimukset ja -selvitykset
 • sisäilmakonsultaatiot
 • ilmanvaihtokonsultaatiot
 • sisäilmaprojektien johto ja hallinta
 • sisäilmaongelmien selvitykset
 • kosteusvauriotutkimukset ja -selvitykset
 • uusien ja saneerattavien kohteiden sisäilmasuunnittelu
 • sisäilmastokyselyt (www.sisailmastokysely.fi)

Tutkimuksissamme teemme yhteistyötä luotettavien tutkimuslaitosten ja laboratorioiden kanssa.

Henkilökuntamme vankka ammattitaito ja kokemus sekä nykyaikaiset tutkimuslaitteet ja -kalusto sekä moderni, innovatiivinen ja viihtyisä toimintaympäristö takaavat hyvän palvelun.

LVI-, sähkö- ja rakennustekninen osaamisemme täydentää sisäilmastopalveluitamme yhdessä muodostaen erinomaisen palvelukokonaisuuden alallamme.

Referenssit

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme.
Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista.

Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Otathan reilusti yhteyttä. Sisäilmahenkilöstömme yhteystiedot löytyvät täältä.

 

LVI-suunnittelu

Nykyaikainen LVI-järjestelmä on hieno tekninen kokonaisuus. LVI-järjestelmän tavoitteena on mm. pyrkiä täyttämään ja ylläpitämään tiloille kulloinkin asetetut olosuhdetavoitteet. Tavoitteisiin päästään järkevästi yhdistämällä eri järjestelmäosien toiminnat sekä ottamalla huomioon itse järjestelmälle asetetut tekniset, toiminnalliset ja taloudelliset vaatimukset ja tavoitteet.

LVI-järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida asiakkaan erityistoiveiden ja järjestelmälle asetettujen tavoitteiden lisäksi myös mm. energiatehokkuuteen, ylläpidettävyyteen ja elinkaariajatteluun liittyvät näkökohdat sekä ymmärtää rakennusten teknisten järjestelmien toiminta kokonaisuutena.

Asiantuntemuksemme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki suunnitteluun ja projektinhoitoon liittyvät palvelut. Erityisenä vahvuutenamme on motivoituneen henkilökuntamme vankka ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus sekä nykyaikaiset laitteet ja moderni ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa viihdytään.

Tarjoamme mm. seuraavia LVI-teknisiä palveluita:

 • LVI-konsultointi
 • LVI-tekninen suunnittelu
 • rakennusautomaatiosuunnittelu
 • sprinklerisuunnittelu
 • asiantuntijavalvonta
 • LVI-kuntokartoitukset ja kuntotutkimuspalvelut
 • LVI-alan mittaukset ja ongelmakartoitukset
 • energiakatselmukset
 • käyttö- ja huoltosuunnitelmat

Referenssit

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme.
Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista mm. liike- ja toimistorakentamisen, teollisuuden, terveydenhuollon, sosiaalialan ja asuntotuotannon uudis- ja korjausrakentamishankkeissa ja ylläpidossa.

Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Otathan reilusti yhteyttä. LVI-henkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Sähkösuunnittelu

Modernin sähkö- ja tietojärjestelmän tavoitteena on olla käyttökohteeseensa sopiva, määräysten ja vaatimusten mukainen, taloudellinen, turvallinen, toimintavarma, joustava sekä tietysti asiakkaan erityisvaatimukset huomioon ottava järjestelmä.

Sähkösuunnittelussa tulee huomioida sähköjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden lisäksi sähköistysratkaisujen vaikutukset mm. tilojen käyttömukavuuteen, rakennusten toimivuuteen, sisäilmastoon ja energiatalouteen sekä ymmärtää rakennusten teknisten järjestelmien toimintaa kokonaisuutena.

Asiantuntemuksemme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki suunnitteluun ja projektinhoitoon liittyvät palvelut. Erityisenä vahvuutenamme on motivoituneen henkilökuntamme vankka ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus sekä nykyaikaiset laitteet ja moderni ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa viihdytään.

Tarjoamme mm. seuraavia sähköteknisiä palveluita:

 • sähkökonsultointi
 • sähkö- ja teletekninen suunnittelu
 • asiantuntijavalvonta
 • teollisuuden jakelut
 • teollisuuden kunnossapito- ja projektisuunnittelu
 • turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelu
 • paloilmoitinjärjestelmät
 • sairaala- ja lääkintätilojen suunnittelu

  Referenssit

  Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme. Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista mm. liike- ja toimistorakentamisen, teollisuuden, satamarakentamisen, terveydenhuollon, sosiaalialan ja asuntotuotannon uudis- ja korjausrakentamishankkeissa ja ylläpidossa. Erityisosaamisalueinamme voidaan pitää mm. satamasähköistystä, liikerakentamista ja teknistä palontorjuntaa.
  Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

  Yhteystiedot

  Otathan reilusti yhteyttä. Sähköhenkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä.

 

 

Rakentamisen palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme kattavat rakennustekniset tutkimus- ja näytteenottopalvelut, rakennusteknisen konsultoinnin ja suunnittelun sekä erilaiset kuntoarvio- ja kartoituspalvelut.

Sisäilmastoprojekteihin kuuluvana ja korjaussuunnittelun lähtötietojen selvityksiin liittyvänä palveluna sekä myös erillispalveluina tarjoamme mm.:

 • rakennusteknistä konsultointia
 • rakennusten terveellisyyteen liittyvää konsultointia
 • kosteudenhallinnan palveluita
 • kosteusvaurioselvitykset
 • kattavat näytteenottopalvelut
 • haitta-ainetutkimukset
 • rakenteiden kuntotutkimukset, -arvioinnit ja -kartoitukset
 • korjaussuunnittelua
 • tarkastus-, mittaus- ja säätöpalvelut

Tarjoamme käyttöönne myös kattavat LVISRAK -kuntoarvio ja -tutkimuspalvelut.

Teemme yhteistyötä Eviran hyväksymien laboratorioiden kanssa, jotka tarjoavat meille laadukkaat näytteiden analyysipalvelut.

Erityisenä vahvuutenamme on motivoituneen henkilökuntamme vankka ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus sekä moderni ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa viihdytään.

Referenssit

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme.
Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista.

Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Otathan reilusti yhteyttä. Rakentamisen palveluiden henkilöstömme yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Rakennuttaminen

Onnistunut rakennusprojektin tai -hankkeen hallinta ja läpivienti edellyttää kokemusta, laaja-alaista näkemystä, ammattitaitoa ja monipuolista osaamista – vahvuuksia, joita tarjoamme käyttöönne. Toteutamme toimeksiannot monipuolisesti linjasaneerauksista uudisrakentamiseen. Rakennuttamisen palvelut kattavat koko hankkeen tai rakennusprojektin läpiviennin ideasta takuutarkastukseen tai osan siitä tilaajan tarpeiden, toiveiden ja sopimuksemme mukaisesti.

Rakennuttamisen palveluihin kuuluvat mm.

 • projektinjohto ja suunnittelu
 • hankkeen tarveselvitykset
 • hankeselvitykseen liittyvät asiat
 • suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuuaikaan liittyvät tehtävät

Referenssit

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme.
Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinnon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista.

Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Otathan reilusti yhteyttä. Rakentamisen palveluiden henkilöstömme yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu

Tarjoamme laadukasta rakennus-, arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelua sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Näkemystämme ja kokemustamme hyödynnetään niin julkisten kuin yksityisten rakennusten suunnittelussa.

Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla muutoksilla parannetaan merkittävästi rakennusten käyttö- ja taloudellista arvoa. Teknisen korjaamisen lisäksi korjaussuunnittelu voi sisältää merkittäviä toiminnallisia parannuksia, tilojen käytön tai käyttötarkoituksen muutoksia, laajennuksia, julkisivumuutoksia, piha-alueiden suunnittelua jne.

Asiakaslähtöinen toimintatapa, riittävät ja oikeasisältöiset lähtötiedot, huolellinen vaihtoehtojen kartoittaminen, kokemus ja ammattitaito mahdollistavat tilaajan tarpeita vastaavat, teknisesti hyvät, havainnolliset ja perustellut suunnitelmat. Suunnitelmien mallintaminen lisää havainnollisuutta ja helpottaa esim. taloyhtiön hallituksen päätöksen tekoa.

Vahvaksi erityisosaamisalueeksemme on kehittynyt erilaisiin LVIS-remontteihin, linjasaneerauksiin sekä sisäilmakorjauksiin liittyvä rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu.

Tarjoamme mm.

 • arkkitehti- ja pääsuunnittelua
 • sisäilmakorjausten suunnittelua
 • linjasaneerausten rakennussuunnittelua
 • mallintamispalveluita
 • rakennuspiirustusten digitalisointia

Referenssit

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja referensseistämme.
Asiakassuhteiden ja toimeksiantojemme luottamuksellisuuden vuoksi emme voi julkaista referenssejämme julkisesti. Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja ja tehneet suunnitelmia mm. useiden kaupunkien ja kuntien, julkishallinnon ja lukuisten eri tahoja edustavien rakennuttajien toimeksiannoista.

Jos olette kiinnostuneet saamaan lisätietoa yrityksestämme, referensseistämme tai vaikka tavastamme toimia, voitte ottaa yhteyttä esim. yhteystietosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Otathan reilusti yhteyttä. Rakentamisen palveluiden henkilöstömme yhteystiedot löytyvät täältä.